THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tất cả các cá nhân/ tổ chức có thắc mắc, quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Tòa nhà Văn Phòng Green River
Địa chỉ: 240D5 đường Đoàn Hoàn Minh, Phường 6, TP. Bến Tre
Số điện thoại: 0877552277

Hãy chia sẻ thông tin của những hoàn cảnh khó khăn mà DongDoi.com có thể san sẻ và giúp đỡ: